Kedi ve köpek başta olmak üzere, evcil ve yırtıcı kuşların, tavşan ve sürüngenlerin muayene ve tedavileri klniğimizde başarıyla yapılmaktadır.