Röntgen

Kemik yapılarda; kırık, kalça displazisi , çapraz bağ kopuklarının tespitinde, Uzun geçmeyen öksürüklerde; akciğerlerin durumlarını görebilmek amacıyla, Kalp problemlerinde, kalp büyümesinin tespitinde, Yumuşak dokularda; ödem, tümör gibi oluşumların görüntülenmesinde, Yabancı cisim batması veya yutulması durumunda, yerlerini belirleyebilmek amacıyla, Sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde Böbrek taşı şüphelerinde, Travma durumlarında, beyinde veya vücudun diğer bölgelerinde ki ödem veya iç kanamaların görüntülenebilmesinde röntgen teşhise yardımcı olarak sıklıkla kullanılan bir cihazdır.

Ultrason

Jinekolojik muayenelerde , abdominal organların ve kalbin muayenesinde, tümör şüphelerinde kullanılan bir cihazdır.